رژیم جنرال موتورز

رژیم جنرال موتورز

امروز با موضوع رژیم جنرال موتورز در خدمت شما هستیم. اغلب افراد رژیم جنرال موتورز را با نام GM می‌شناسند. زیرا این رژیم نخستین ‌بار به واسطه شرکت جنرال موتورز با اهداف بسیار زیادی صورت گرفت. شرکت جنرال موتورز با کمک گرفتن از وزارت کشاورزی آمریکا و همین‌طور سازمان غذا و دارو اهداف خود را […]