عمل اسلیو معده

عمل اسلیو معده

در حوزه جراحی چاقی ، یکی از روش هایی که به طور قابل توجهی به عنوان چراغ امید برای افرادی که با چاقی دست و پنجه نرم می کنند ظاهر شده است، عمل اسلیو معده است. این مداخله جراحی، اگرچه در مقایسه با همتایان خود مانند بای پس معده نسبتاً جدید است، نوید قابل توجهی […]

با یک کلیک تماس بگیرید