عمل اسلیو معده

عمل اسلیو معده

در حوزه جراحی چاقی، یکی از روش هایی که به طور قابل توجهی به عنوان چراغ امید برای افرادی که با چاقی دست و پنجه نرم می کنند ظاهر شده است، اسلیو گاسترکتومی است. این مداخله جراحی، اگرچه در مقایسه با همتایان خود مانند بای پس معده نسبتاً جدید است، نوید قابل توجهی را در […]

با یک کلیک تماس بگیرید