12 کیلو لاغری در یک ماه

12 کیلو لاغری در یک ماه

امروز با راهنمای جامع 12 کیلو لاغری در یک ماه از نگاه دکتر مهدی سلیمی، جراح چاقی با شما خواهیم بود. روال 12 کیلو لاغری در یک ماه: شما می توانید خود را فقط یک بار در هفته وزن کنید و آن هم در صبح زود. باید 8 لیوان آب بنوشید. شما نمی توانید 4 […]

با یک کلیک تماس بگیرید