ماه دوم بعد از عمل اسلیو

ماه دوم بعد از عمل اسلیو

در این مرحله، شما دو ماه پس از عمل اسلیو هستید. تبریک می گویم! شما ماه اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، که اغلب سخت ترین ماه است. ممکن است هنوز در حال تطبیق با سبک زندگی جدید خود باشید و تغییراتی را هم از نظر فیزیکی و هم از نظر احساسی تجربه کنید. […]

با یک کلیک تماس بگیرید