اسلیو معده و سرطان

اسلیو معده و سرطان

در مرکز پزشکی ما، ما می دانیم که ارتباط بین اسلیو معده و سرطان یک موضوع نگران کننده برای بسیاری از بیماران است. توجه به این نکته ضروری است که اسیلو معده که به نام اسلیو گاسترکتومی نیز شناخته می شود، یک روش جراحی کاهش وزن است که شامل برداشتن بخشی از معده برای کاهش […]

با یک کلیک تماس بگیرید