ارتباط چاقی و کبد چرب

ارتباط چاقی و کبد چرب

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص ارتباط چاقی و کبد چرب، اطلاعاتی برای شما داشته ‌باشیم. چاقی میزانی است که به وسیله Body mass index یا BMI محاسبه می شود. گاهی چاقی می تواند، منجر به بیماری کبد چرب (Fatty Liver ) شود. هرچند این تنها عارضه چاقی نیست. برای مثال ارتباط چاقی […]