چاقی ثانویه چیست

چاقی ثانویه چیست

آیا می‌دانید چاقی ثانویه چیست ؟ ممکن است برخی از افراد اطلاعات خاص و ویژه‌ای در رابطه با چاقی داشته باشند، اما واژه چاقی ثانویه برای آن‌ها ابهاماتی به وجود بیاورد. زیرا شرایط کاهش وزن در هنگام وجود چاقی‌های ثانویه با چاقی­های دیگر متفاوت می‌باشد و برای همه افراد به ‌یکسان محاسبه نمی‌گردد که همین […]