درمان پیش دیابت

درمان پیش دیابت

امروز با موضوع درمان پیش دیابت دی خدمت شما هستیم. امروز آمارهای بسیاری نشان می‌دهد که ۹۰ درصد افرادی که در معرض بیماری دیابت نوع دو هستند یا می‌توانند مبتلا به بیماری دیابت نوع ۲ باشند. در واقع در مرحله پیش دیابت قرار دارد پیش دیابت حالتی است که سطح قند خون فرد به صورت […]