تغذیه بعد از عمل اسلیو

تغذیه بعد از عمل اسلیو

در مقاله امروز قصد داریم به بررسی موضوع (تغذیه بعد از عمل اسلیو) بپردازیم. زمانی که کسی به عمل جراحی اسلیو معده روی می آورد میزان درصد رسیدن به وزن ایده آل او 50 % به عمل جراحی بستگی دارد و 50 % دیگر به تغذیه و مراقبت های او پس از عمل بستگی دارد. […]