جراحی بای پس معده چیست؟

افراد برای کم کردن وزن به روش های گوناگونی متوسل میشوند و در این میان متخصصان و دکتران بیکار ننشسته اند.یکی از عمل های جراحی رایج به منظور کم کردن وزن جراحی بای پس معده است که روش جراحی اش Rox-en-Y میباشد.در کشور آمریکا بصورت حدودی هشتاد درصد عمل های جراحی زیبایی مربوط به جراحی […]

با یک کلیک تماس بگیرید